Privatlivspolitik

1. Indledning

1.1 Denne privatlivspolitik (”Privatlivspolitikken”) er beregnet til at give dig oplysninger om de data, som vi, Melumi A/S, CVR-nr. 20 24 32 44, Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 København SV (”Melumi”) indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til som dataansvarlig organisation, når du benytter vores website, applikationer og tilgår relaterede ydelser fra Melumi. Melumi indsamler data til brug for drift af Melumis digitale bookingløsninger, hvor brugere kan planlægge og booke aftaler hos frisører, barberer, kosmetologer, massører, negleteknikere, stylister, makeup artister m.v. i Danmark og foretage betalinger relateret til bookinger.

1.2 Privatlivspolitikken gælder for samtlige personlige oplysninger, du som bruger giver os, herunder via vores website (melumi.com), eller som vi indsamler om dig, når du bruger Melumis applikationer eller besøger vores websites.

1.3 Når vi behandler personlige oplysninger, overholder vi EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) samt de til enhver tid gældende danske persondataretlige regler.

1.4 Har du spørgsmål til vores privatlivspolitik, eller måden som vi behandler dine personlige oplysninger på, kan du altid rette henvendelse til Melumi på info@melumi.com

1.5 Ønsker du indsigt i dine personlige oplysninger, eller mener du, at der er registreret forkerte data, kan du ligeledes rette henvendelse til Melumi. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

2. Website og cookies

2.1 Når du besøger vores website, melumi.com, benytter vi de i cookiedeklarationen på websitet anførte cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Cookies hjælper os med at se, hvor mange der besøger vores websites (trafikmåling), samt hvordan vores brugere agerer på vores websites.

2.2 Du kan til enhver tid fravælge cookies nede i venstre hjørne på hjemmesiden (Rundt sort ikon) (anbefales ikke).

2.3 Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Ønsker du at slette eller blokere cookies helt, kan gøre det ved t klikke på det sorte runde ikon, nede i venstre hjørne på hjemmesiden..

3. Indsamling af personlige oplysninger

3.1 Når du opretter dig som bruger eller kunde, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger om dig: [navn, adresse, postnummer, by, land, mobilnummer og e-mailadresse samt hvor relevant faktureringsoplysninger som firmanavn og CVR-nummer]. Der er på vores website mulighed for kortbetaling, i hvilken forbindelse vi indsamler relevant data til brug herfor. Du kan til enhver tid anmode os om at slette de indsamlede personoplysninger.

3.2 Vi indsamler ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig.

3.3 Ved din oprettelse som kunde eller bruger giver du samtykke til, at vi må indsamle oplysninger om dig.

3.4 Ved din oprettelse som bruger konto giver du samtykke til, at vi må kontakte dig med henblik på yderligere markedsføring via elektronisk post af egne, tilsvarende produkter, jf. markedsføringslovens § 10, stk. 2.

4. Behandling af personlige oplysninger

4.1 Vi behandler kun personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt i forbindelse med bookinger og gennemførelse heraf, eller at du bliver oprettet som kunde eller bruger af vores applikationer. Det kan også være for at leve op til vores forpligtelser efter dansk ret.

4.2 Personlige oplysninger skal forstås som defineret i persondatalovgivningen.

4.3 Vi laver ingen profilering af dig, hverken som kunde, besøgende på vores websites eller som bruger af vores applikationer.

4.4 Er du kunde eller bruger, anvender vi dine personlige oplysninger til at:

– Fremsende bekræftelse af bruger-/kundeoprettelse, adgangskoder og brugervejledninger til dig

– Give dig kundeservice og support samt svare på spørgsmål og efterkomme dine anmodninger

– Gennemføre bookinger og levere vores services og ydelser

– Håndtere administration af bruger-/kundeforholdet til dig

– Kontakte dig med henblik på at fremsætte tilbud på produkter m.v.

– Fremsende adviseringer om nye muligheder, produkter, priser, systemopdateringer, nedetider m.v. via e-mail.

5. Deling af dine personlige oplysninger

5.1 Vi deler dine personoplysninger med den af dig bookede frisør, barber, kosmetolog, massør, negletekniker, stylist, make-up artist etc. og de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med vores IT-drift, hosting, services mv. Det betyder, at vi eksempelvis kan dele dine oplysninger med vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank. Anden deling med andre end offentlige myndigheder vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

5.2 Vi deler kun dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtet til det, f.eks. som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som for eksempel de danske skattemyndigheder.

6. Deling af oplysninger med modtagere uden for EU/EØS

6.1 Vi deler ikke personoplysninger med modtagere uden for EU/EØS.

6.2 Når du opretter en kunde- eller brugerkonto, modtager du en service e-mail fra Melumi, som indeholder dine loginoplysninger til din Melumi-konto. Service-mailen eksekveres gen-nem vores egen e-mail server.

7. Beskyttelse af personoplysninger

7.1 Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Dine personlige oplysninger gemmes på computere og servere med adgangsbegrænsning, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Desuden kontrolleres vores sikkerhedsforanstaltninger løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en (begrænset) risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

7.2 Oplysninger om dig som bruger eller kunde gemmes så længe, det er nødvendigt for at administrere dig som bruger eller kunde eller i øvrigt for at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, jf. nedenstående tabel:

Type personoplysninger Opbevaringstid

Personoplysninger om brugere, medmindre andet

følger af lovgivning 12 måneder efter endt brugerforhold

De til enhver tid fastsatte slettefrister vil efter en konkret vurdering kunne fraviges, således at personoplysningerne slettes på et tidligere eller på et senere tidspunkt, hvis der er konkrete saglige grunde hertil.

7.3 Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer, giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.

8. Dine rettigheder som datasubjekt

8.1 Som datasubjekt har du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig, herunder formålet med indsamlingen af personoplysninger, modtagerne af oplysningerne, opbevaringsperioden mv.

8.2 Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.

8.3 Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

8.4 Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Denne persondatapolitik er senest opdateret den 24. maj 2023.