Persondatapolitik for Melumi App

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Melumi A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Melumi A/S

Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 København SV CVR-nr.: 20243244
Telefon: 50 57 07 77
E-mailadresse: info@melumi.com

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du bruger vores app, indsamler vi følgende personoplysninger:

  •  Formål: Vi indsamler oplysningerne for at kunne foretage en booking ved en af vores Behandlere.
  • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Navn, adresse, email, telefonnummer og adgangskode.Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

● Dette sker med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (a) og (b).

Hvor dine personoplysninger stammer fra:
● Din egen indtastning ved oprettelse af en brugerprofil på Melumi Appen

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:
● Vi videregiver kun personoplysninger i det omfang vi har et sagligt formål hertil, på baggrund af

dit samtykke, hvis vi er retlig forpligtet hertil eller, hvis det er nødvendigt i relation til opfyldelsen af vores aftale med dig. Relevante oplysninger videregives til den Behandler du har booket.

Opbevaring af dine personoplysninger:

  • Vi opbevarer personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen, og har således fastsat passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte dine personoplysninger hos os. [Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på at slette oplysninger løbende når vi ikke længere har et sagligt formål med at behandle disse]
  • Personoplysninger, der behandles efter dit samtykke, slettes hvis dit samtykke tilbagekaldes. Vi forbeholder os dog retten til fortsat at gemme personoplysninger om dig til at kunne dokumentere dit samtykke, herunder at dette er tilbagekald

Drift og sikkerhedsmæssige formål.

● Vi indsamler personoplysninger, som er nødvendige for os for at forfølge vores legitime interesser, forudsat at dine rettigheder ikke går forud herfor. Det drejer sig om oplysninger om Enhedsinformation, brugstidspunkt, bestillingsnummer, indhold af bestilling og købsbeløb, loginforsøg, e-mailadresse og adgangskode. Dette sker med det formål at udarbejde statistik omkring købsmønstre og websiteadfærd, drifts- og sikkerhedshensyn til at undersøge misbrug og svindel. Dette sker med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (f).

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på http://www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på http://www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Persondatapolitik fra april 2023